Světla ramp, 2017

Site Specific projekt pro galerii Rampa (Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem). Součástí díla byla i reklamní kampaň zaměřená na občerstvení v rámci vernisáže.

Popis situace:

Prázdná galerie, televizor s videozáznamem, videozáznam místa, kde je umístěn televizor, všechna světla galerie míří přímo na televizor.

(foto – Tereza Bonaventurová)