Score, 2022

Počítačová hra ve které je záměrně eliminována veškerá vizuální složka. Hra se soustředí pouze na skóre. Cílem hráče je dosáhnout co nejlepšího umístění v žebříčku. Hráč přemýšlí pouze o čísle, pouze o konečném výsledku, vše ostatní je upozaděno. Jedná se o simulaci stavu do které se hráči dostávají během honby za co nejlepším výsledkem.

A computer game in which all visual components are deliberately eliminated. The game focuses only on the score. The goal of the player is to achieve the best position in the leaderboard. The player thinks only about the number, only about the final result, everything else is left behind. It is a simulation of the state in which players get during the hunt for the best possible score.