Input|Output, 2022

Interaktivní instalace „Input|Output“ (2022), se zabývá fenoménem „Internet of Things“ a jejich schopností získávat a dále distribuovat data o pohybu jejich uživatelů ve fyzickém prostoru.

Instalace se dělí na dva zdánlivě oddělené prostory, kdy první z nich reprezentuje uživatelské rozhraní (v tomto případě galerii s objekty) obsahující senzory pohybu, které provádí měření. Druhá část instalace je technickým zázemím kde probíhá ukládání dat, jejich počítání a vyhodnocování.

Instalace konfrontuje diváka s uživatelským rozhraním, které může být v digitálním světě reprezentováno webovou stránkou, grafickým rozhraním libovolného programu, aplikace atd.. Nechává však diváka vstoupit i do zázemí, které není pro pohyb uživatele přímo určený.

Zároveň se mu ze zázemí dostává nejasného vyhodnocení jeho aktivity v uživatelským rozhraní (v první části instalace) v podobě audio nahrávek, které obsahují faktické i historické poznámky o internetové technologii.