Prostor, 2023

Vymezování webového prostoru. Situace 1 obsahuje základní kombinace rozvržení webového prostoru, které se automaticky mění po 96 vteřinách. Situace 2 pracuje s pětivteřinovou smyčkou. Použijte Fullscreen (F11)

Situace 1

Situace 2

Delineation of web space. The project contains basic combinations of web space layouts that change automatically after 96 seconds. Situation 2 works with a five-second loop Use Fullscreen (F11)

Situation 1

Situation 2