Prostor, 2023

Vymezování webového prostoru. Situace 1 obsahuje základní kombinace rozvržení webového prostoru, které se automaticky mění po 96 vteřinách. Situace 2 pracuje s pětivteřinovou smyčkou. Použijte Fullscreen (F11)

Situace 1 (Rozložení)

Situace 2 (Načítání)

Situace 3 (Swipe)

Delineation of web space. The project contains basic combinations of web space layouts that change automatically after 96 seconds. Situation 2 works with a five-second loop Use Fullscreen (F11)

Situation 1 (Layout)

Situation 2 (Loading)

Situation 3 (Swipe)